Stichting Vrienden van NAH Zorg

Stichting Vrienden van NAH Zorg zorgt ervoor dat de doelstellingen van Stichting NAH Zorg behaald kunnen worden.

Hieronder volgt een brief van Hans Wiegel, beschermheer van de Stichting Vrienden van NAH Zorg:

“Ik woon in Friesland, want ik houd van de rechtuit-mentaliteit van de Friezen: ze zeggen direct waar het op staat zonder iemand voor te trekken. Daar voel ik mij bij thuis.

Mijn liberale partijgenote, de voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid Els Veder-Smit uit Leeuwarden, vroeg mij of ik me wilde inzetten voor een van oorsprong Fries initiatief voor hulp aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Zij zag daar iets in. Toen heb ik mij verdiept in het initiatief, want ik ben altijd geïnteresseerd in een vernieuwend idee.

Ik kwam er toen achter dat de ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel die Stichting NAH Zorg biedt, veel potentie heeft. Korte lijnen en heldere afspraken, zo min mogelijk overhead en de regie in handen van de klant zijn kenmerken van goede zorg. Bovendien brengt het de kosten omlaag, zeg ik als ex-voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland.

Wat mij aanspreekt aan Stichting NAH Zorg, is de brede kijk die gekoppeld is aan een nuchtere aanpak. Het gaat niet alleen om zorgbegeleiding, maar om een totaalpakket. NAH Zorg stimuleert de totstandkoming van professionele afwikkeling van personenschade en het hervinden van nieuw levensgeluk. Bovendien zet Stichting NAH Zorg zich in voor het verbeteren van de verkeersveiligheid met een voorlichtingsproject van ervaringsdeskundigen op scholen. 

Daarom neem ik graag het beschermheerschap van de Stichting Vrienden van NAH Zorg op mij. Waar mogelijk kweek ik goodwill en open deuren, en zet ik mij in voor een grotere landelijke bekendheid van de Stichting NAH Zorg, haar visie en haar activiteiten.”

– Hans Wiegel

Steun Vrienden van NAH Zorg

De Stichting Vrienden van NAH Zorg maakt mede mogelijk dat de doelstellingen van de Stichting NAH Zorg verwezenlijkt kunnen worden. Ondersteunen is mogelijk middels een bijdrage, gift of een legaat. Dit is welkom op bankrekeningnummer: 

NL48 RABO 0135 4797 70
t.n.v. Stichting Vrienden van NAH Zorg