Stichting NAH Zorg

Stichting NAH Zorg richt zich op belangenbehartiging voor mensen met hersenletsel en verkeersslachtoffers.

De Stichting NAH Zorg is in het jaar 2000 opgericht. Het is voortgekomen uit de ervaring van haar oprichter, Wiebe de Boer, met de gevolgen van zijn eigen NAH. Hij constateerde een gebrek in de hulpverlening. De ervaringen van mensen met NAH krijgen via het NAH Zorg concept direct betekenis in de activiteiten. Dichtbij huis, op regionaal, landelijk en op Europees niveau. Hun verhalen spelen een rol bij de maatschappelijke collectieve belangenbehartiging vanuit de ideële Stichting NAH Zorg over zorg, welzijn en rehabilitatie.

In 2007 is, vanwege een veelvoud aan activiteiten binnen de toenmalige Stichting, ervoor gekozen om de splitsing te maken naar een holding structuur. Toen is officieel Bureau NAH Zorg BV gestart. Van hieruit werd en wordt onze core business, de individuele begeleiding van mensen met NAH, georganiseerd.

Doelstellingen

  1. Het ontwikkelen van een visie op positieverbetering van mensen met niet-aangeboren hersenletsel, gebaseerd op ervaringen van mensen met NAH, hun naasten en deskundigen.
  2. Het bijeenbrengen en integreren van kennis en ervaringsdeskundigheid op het gebied van het leven met NAH.
  3. Het bevorderen en initiëren van wetenschappelijk onderzoek om de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van mensen met NAH te verbeteren.
  4. Het bevorderen van de ontwikkeling van geavanceerde diagnostiek en de uitvoering van specifieke zorg en behandeling(en), gericht op rehabilitatie van mensen met NAH.
  5. Het beïnvloeden van het maatschappelijke debat over de voorzieningen voor mensen met NAH.
  6. Het bevorderen van voorlichting, lotgenotencontact en zelfhulp in zelfzorgorganisaties van mensen met NAH.
  7. Het samenwerken met partijen die zich inzetten voor preventie van NAH.
  8. Het behartigen van belangen van verkeers- en ongevalslachtoffers in het algemeen.