NAH Zorg

Stichting NAH Zorg

Stichting NAH Zorg

NAH Zorg is voortgekomen uit de ervaring van haar oprichter met de gevolgen van zijn eigen NAH.
Hij constateerde een lacune in de hulpverlening.

De ervaringen van mensen met NAH krijgen via het NAH Zorg concept direct betekenis in de activiteiten, dicht bij huis, op regionaal, landelijk en op Europees niveau.

Hun verhalen spelen een rol bij de maatschappelijke collectieve belangenbehartiging vanuit de ideële Stichting NAH Zorg over zorg, welzijn en rehabilitatie.

Doelstellingen:

 1. Het ontwikkelen van een visie op positieverbetering van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel gebaseerd op ervaringen van mensen met NAH, hun naasten en deskundigen.
 2. Het bijeenbrengen en integreren van kennis en ervaringsdeskundigheid op het gebied van het leven met NAH.
 3. Het bevorderen en initiëren van wetenschappelijk onderzoek om de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van mensen met NAH te verbeteren.
 4. Het bevorderen van de ontwikkeling en uitvoering van zorg en behandeling(en) gericht op rehabilitatie van mensen met NAH.
 5. Het beïnvloeden van het maatschappelijke debat over de voorzieningen voor mensen met NAH.
 6. Het bevorderen van voorlichting, lotgenotencontact en zelfhulp in zelfzorgorganisaties van mensen met NAH.
 7. Het samenwerken met partijen die zich inzetten voor preventie van NAH.
 8. Het behartigen van belangen van verkeers- / ongevalsslachtoffers in het algemeen.

Downloads:
Stichting NAH Zorg
Stichting Vrienden van NAH Zorg

Stichting NAH Zorg heeft de ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

Missie

‘Vergroten van het begrip voor de impact van het omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel, door het combineren van ervarings- en professionele deskundigheid.’

Stichting NAH Zorg is:

 • Lid van de Federatie Slachtoffer Organisaties (F.S.O.)
 • Partner van de ZNS – Hannelore Kohl Stiftung in Duitsland (www.hannelore-kohl-stiftung.de)
 • Lid van Federatie Européene des Victimes de la Route. De F.E.V.R. is erkend door de Sociaal Econimische Raad van de VN en heeft voor de V.N. een adviserende taak. www.fevr.org

Stichting Bestuur

Dhr. W. de Boer, voorzitter
Dhr. Drs. Ing. G.W. Zomerdijk M.H.A., secretaris/penningmeester
Dhr. Drs. J.H. Sipma, algemeen bestuurslid

De weg naar herstel – Congres 2014 08

v.l.n.r. Gerrit Zomerdijk, Jan Sipma en Wiebe de Boer

Adviseurs

Prof.dr. Wilfried Echterhoff te Köln (www.echterhoff.com en www.unfallnachsorge.de)
Prof.dr.ir. J.LM. Stoop; Hoogleraar aan de universiteit te Lund (Zweden)
Hans van Dam; NAH consulent en docent
Dr. J. Hoving; Nucleair geneeskundige en medisch adviseur NAH Zorg.

 

Verslag van de activiteiten in 2017/2018 die mede mogelijk zijn gemaakt door Stichting NAH Zorg:

 1. NAH-lotgenotencontact (regionaal) ; professionele / praktische ondersteuning;
  i.v.m. bovenstaande activiteiten, bus aangeschaft’
 2. Collectieve maatschappelijke NAH-belangenbehartiging + FSO in Den Haag+ FEVR in Brussel;
  Landelijk Congres: “De weg naar Herstel”, 2014 in Amersfoort
  Europese Conferentie: “Road Victims Rehabilitation”, 2017 in Leeuwarden
  Jaarlijks bezoeken van de General Assembly in EU-land v/d 20 FEVR-lidorganisaties
 3. MCL-project; ‘Zorg rondom Hoofdletsel’, vroege nazorg aan ontslagen NAH-patiënten
 4. Partiële facilitering Deskundigheidsbevordering / Basiscursus voor NAH Zorg-coachen
 5. 15-delige TV-serie: “Teken fan Libben”, i.s.m. Provincie en Omrop Fryslân;
  Inhoudelijke regie + praktische ondersteuning deelnemers/kijkerspubliek
 6. Activiteiten Nationale Herdenking Verkeersslachtoffers op 18 november 2018;
  Voordracht ”Mensenwerk” tijdens de Herdenkingsplechtigheid in Achmeatoren
  Bijeenkomst; ‘Teken van Leven’ nabestaanden in ‘Wapen van Leeuwarden’
  Begeleiding van 613 lege stoelen op het Zaailand, door de ‘Traffic Informers’
 7. NAH-Voorlichting d.m.v. voordrachten door NAH Zorg-medewerkers in de Provincie Fryslân
 8. Project ‘Kearn’ i.s.m. Friese gemeentes bedoeld voor NAH-mantelzorgers
 9. Inloopspreekuur i.s.m. zorgorganisaties in de Trynwâlden, maandelijks in Heemstra State
 10. Facilitering ‘Diagnostisch Traject’ voor slachtoffers met hoofdletsel in project; Hoofdletsel.nl

Stichting Vrienden van NAH Zorg

“Zoals velen weten woon ik weer in Friesland. Ik houd van de rechtuit-mentaliteit van de Friezen: Ze zeggen direct waar het op staat zonder aanzien des persoons. Daar voel ik mij bij thuis.

Toen mijn liberale partijgenote, de voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid Els Veder-Smit uit Leeuwarden mij vroeg of ik mij wilde inzetten voor een van oorsprong Fries initiatief voor hulp aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, waar zij iets in zag, heb ik mij op de hoogte gesteld van de ins en outs. Ik ben altijd geïnteresseerd in een vernieuwend idee.

Het is mij gebleken dat de ondersteuning van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel zoals de stichting NAH Zorg die nastreeft opvallende kwaliteiten in zich bergt.

Korte lijnen en heldere afspraken, zo min mogelijk overhead en de regie in handen van de klant zijn kenmerken van goede zorg. Bovendien brengt het de kosten omlaag, zeg ik als ex-voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland.
Wat mij aanspreekt is de brede kijk, gekoppeld aan een nuchtere aanpak. Het gaat niet alleen om zorgbegeleiding, maar om een totaalpakket. NAH Zorg stimuleert de totstandkoming van professionele afwikkeling van personenschade en het hervinden van nieuw levensgeluk. Bovendien zet stichting NAH Zorg zich in voor het verbeteren van de verkeersveiligheid met een voorlichtingsproject van ervaringsdeskundigen op scholen.

Ik neem volgaarne het beschermheerschap van de Stichting Vrienden van NAH Zorg op mij. Waar mogelijk “kweek ik goodwill, open deuren” en zet ik mij in voor een grotere landelijke bekendheid van de Stichting NAH Zorg, haar visie en haar activiteiten.”

Hans Wiegel

De Stichting Vrienden van NAH Zorg maakt mede mogelijk dat de doelstellingen van de Stichting NAH Zorg verwezenlijkt kunnen worden.

Ondersteunen is mogelijk middels een bijdrage, gift of een legaat.
Dit is welkom op bankrekening nummer:

NL48 RABO 0135 4797 70 t.n.v. Stichting Vrienden van NAH Zorg

Wiebe de Boer, voorzitter Stichting NAH Zorg

Bestuurssamenstelling Stichting NAH Zorg:

Dhr. W. de Boer, voorzitter sinds 01-09-2000
Dhr. G.W. Zomerdijk, penningmeester sinds 01-09-2000
Dhr. J.H. Sipma, alg. bestuurslid sinds 01-01-2012

Balans 2018 – Stichting NAH Zorg

Balans Stichting NAH Zorg 31-12-2018

NAH Zorg staat ingeschreven in het register van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies