NAH Zorg

Stichting NAH Zorg

Stichting NAH Zorg

NAH Zorg is voortgekomen uit de ervaring van haar oprichter met de gevolgen van zijn eigen NAH.
Hij constateerde een lacune in de hulpverlening.

De ervaringen van mensen met NAH krijgen via het NAH Zorg concept direct betekenis in de activiteiten, dicht bij huis, op regionaal, landelijk en op Europees niveau.

Hun verhalen spelen een rol bij de maatschappelijke collectieve belangenbehartiging vanuit de ideële Stichting NAH Zorg over zorg, welzijn en rehabilitatie.

Doelstellingen:

 1. Het ontwikkelen van een visie op positieverbetering van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel gebaseerd op ervaringen van mensen met NAH, hun naasten en deskundigen.
 2. Het bijeenbrengen en integreren van kennis en ervaringsdeskundigheid op het gebied van het leven met NAH.
 3. Het bevorderen en initiëren van wetenschappelijk onderzoek om de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van mensen met NAH te verbeteren.
 4. Het bevorderen van de ontwikkeling en uitvoering van zorg en behandeling(en) gericht op rehabilitatie van mensen met NAH.
 5. Het beïnvloeden van het maatschappelijke debat over de voorzieningen voor mensen met NAH.
 6. Het bevorderen van voorlichting, lotgenotencontact en zelfhulp in zelfzorgorganisaties van mensen met NAH. Zie www.nahvereniging.nl.
 7. Het samenwerken met partijen die zich inzetten voor preventie van NAH.
 8. Het behartigen van belangen van verkeers- / ongevalsslachtoffers in het algemeen.

Downloads:
Stichting NAH Zorg
Stichting Vrienden van NAH Zorg

Stichting NAH Zorg heeft de ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

Missie

‘Vergroten van het begrip voor de impact van het omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel, door het combineren van ervarings- en professionele deskundigheid.’

Stichting NAH Zorg is:

 • Lid van de Federatie Slachtoffer Organisaties (F.S.O.)
 • Partner van de ZNS – Hannelore Kohl Stiftung in Duitsland (www.hannelore-kohl-stiftung.de)
 • Lid van Federatie Européene des Victimes de la Route. De F.E.V.R. is erkend door de Sociaal Econimische Raad van de VN en heeft voor de V.N. een adviserende taak. www.fevr.org

Stichting Bestuur

Dhr. W. de Boer, voorzitter
Dhr. Drs. Ing. G.W. Zomerdijk M.H.A., secretaris/penningmeester
Dhr. Drs. J.H. Sipma, algemeen bestuurslid

De weg naar herstel – Congres 2014 08

v.l.n.r. Gerrit Zomerdijk, Jan Sipma en Wiebe de Boer

Adviseurs

Prof.dr. Wilfried Echterhoff te Köln (www.echterhoff.com en www.unfallnachsorge.de)
Prof.dr.ir. J.LM. Stoop; Hoogleraar aan de universiteit te Lund (Zweden)
Hans van Dam; NAH consulent en docent
Dr. J. Hoving; Nucleair geneeskundige en medisch adviseur NAH Zorg.

 

NAH Zorg staat ingeschreven in het register van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies