Missie & visie

Wij streven naar een samenleving waarin NAH wordt herkend en iedereen met hersenletsel wordt erkend.

Missie van NAH Zorg

NAH Zorg is een goed georganiseerde aanbieder van NAH-gespecialiseerde begeleiding, waarin de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan. Wij verlenen kwalitatief specifieke zorg in de thuissituatie en bemiddelen in een samenleving waarin chronisch zieken en mensen met beperkingen steeds kwetsbaarder worden. Het unieke NAH Zorg concept is gebaseerd op de volgende kernwaarden:

De mens centraal

Het doel van de mens centraal stellen is dat iemand met NAH zo veel mogelijk geholpen wordt en zo min mogelijk onnodig gehinderd wordt bij het uitvoeren van de dingen die een persoon ‘wil’ doen.

Betrokkenheid

Betrokkenheid (ook wel ‘commitment’) wil zeggen dat we ons verbonden voelen met de mens waarvoor we ons inzetten. We hebben ‘hart voor de zaak’ en spannen ons in om gezamenlijk gestelde doelen te behalen.

Wederkerigheid

Wederkerigheid komt vanuit de gedachte dat het besef van een veranderd leven, afhankelijk zijn en achteruitgang sterke invloed heeft op het zelfbeeld en eigenwaarde van iemand met NAH. Door een verminderde controle over het eigen leven komen autonomie, zelfstandigheid en zelfredzaamheid zwaar onder druk te staan. Ondersteuning wordt juist beter geaccepteerd als in de zorgrelatie ruimte bestaat voor wederkerigheid. Oftewel: wij zorgen ervoor dat iemand met NAH niet alleen hoeft te ‘ontvangen’, maar ook kan geven. We maken hem of haar deelgenoot van de ondersteuning.

Zorgzaamheid

We zorgen voor een ander met het doel dat de ander zich op zijn gemak voelt. Binnen het begeleidingsconcept van Bureau NAH Zorg staat aandacht en betrokkenheid voor wat er leeft bij onze zorgvragers hoog in het vaandel.  

Visie van NAH Zorg

NAH Zorg streeft naar een ondersteuning, leefomgeving én een samenleving waar niet-aangeboren hersenletsel wordt erkend, gezien en gerespecteerd, zodat iedereen met hersenletsel zich gewaardeerd voelt als ieder ander.