NAH Zorg

Bureau NAH Zorg: Specialist in NAH.

Bureau NAH Zorg is een AWBZ erkende zorginstelling voor begeleiding van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun familie in de thuissituatie.

Zelf de regie

Bureau NAH Zorg helpt haar cliënten bij het opnieuw vormgeven van een betekenisvol leven, afgestemd op de individuele behoeften en mogelijkheden. De cliënt is een gelijkwaardige partner, die in de zorg zoveel mogelijk zelf de beslissingen neemt.

Netwerk met deskundigen

Bureau NAH Zorg werkt met NAH Zorgcoaches. Zij helpen cliënten een beter beeld te krijgen van de eigen situatie, de behoeften en de toekomstverwachtingen. In overleg wordt vervolgens een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld. Voor de uitvoering van dit plan doet Bureau NAH Zorg een beroep op een landelijk netwerk van deskundigen op het gebied van onder andere geneeskunde, traumaverwerking, rechtspraak, sociale zekerheid, financiën, huisvesting en arbeid.

Lotgenoten

NAH Zorg vindt het contact tussen lotgenoten erg belangrijk en organiseert daarom regelmatig regionale ontmoetingen voor cliënten, familieleden en vrienden. Waar ze elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten, verdriet kunnen delen en plannen kunnen maken voor de toekomst. Altijd met professionele begeleiding in de buurt.

Belangenbehartiging

NAH Zorg is lid van onder andere de Europese Federatie voor verkeersslachtoffers(FEVR), het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslån (ROF) de Stichting Hersenletsel Ondersteuning Nederland en de Federatie Slachtoffer Organisaties (FSO). Middels de FSO heeft NAH Zorg contact met politieke partijen en andere maatschappelijke organisaties.

NAH Zorg

Bureau NAH Zorg is voortgekomen uit de ervaring van haar oprichter met de gevolgen van zijn eigen NAH. Hij constateerde een lacune in de hulpverlening.Voor de behartiging van de belangen van mensen met NAH heeft hij de Stichting NAH Zorg opgericht. Bureau NAH Zorg als zelfstandige organisatie is hieruit voortgekomen. De inspanning vanuit Bureau NAH Zorg is gericht op de cliënt. De aanpak is daarom effectief, doelmatig en LEAN!

In zijn ontwikkeling kan Bureau NAH Zorg een beroep doen op een adviedviesraad bestaande uit experts. Voor het scherphouden van haar visie en de ontwikkeling van nieuw inzicht doet Bureau NAH Zorg af en toe een beroep op de Stichting NAH Zorg.

Stap voor stap terug in de samenleving Onze integrale aanpak

Bureau NAH Zorg helpt haar cliënten bij het opnieuw vormgeven van een betekenisvol leven, afgestemd op de individuele behoeften en mogelijkheden. De cliënt is een gelijkwaardige partner, die in de zorg zoveel mogelijk zelf de beslissingen neemt.

bekijk onze aanpak maak direct een afspraak
NAH Zorg staat ingeschreven in het register van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies