NAH Zorg

Werkwijze

NAH Zorg 2020 bedrijf & werkwijze

NAH Zorg is specialist op gebied van NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). Vanuit die hoedanigheid wordt zij door diverse instanties als; revalidatiecentra, ziekenhuizen, zorgkantoor, dorp,- wijk,- en gebiedsteams benaderd voor NAH inhoudelijke advies, ondersteuning en begeleiding, doorverwijzing en NAH klachtenanalyses.

De gehele inzet in Noord Nederland wordt gecoördineerd vanuit ons servicebureau in Oenkerk. Wij werken in de drie noordelijke provincies, waarvan 85% in Friesland.

Vanuit onze vraag gestuurde aanpak ziet de route van een begeleidingstraject er als volgt uit;

 • aanmelding bij cliëntservicebureau (rechtstreeks of via doorverwijzer)
 • vrijblijvende kennismaking / intake bij cliënt thuis of op tijdelijke plek waar cliënt verblijft.
  (aanvullend: diagnose verduidelijking / doorverwijzingsinformatie; ziekenhuis, revalidatiecentrum,
  huisarts of specialist.
 • uitwerken en voorbereiden aanvraag zorg / eerste plan van aanpak (WMO, WLZ of particulier)
 • afhankelijk van verwerkingstijd, op basis van intake-informatie, vanuit de vraag zoeken naar een
  match met onze medewerkers / zorgverleners, die inpraten en voorbereiden op de casus.
 • bij afkomst beschikking (of zicht op) opstarten begeleiding met persoonlijke coach voor getroffene
  en duo-coach (na verloopt van tijd of tegelijk) voor naaste / cliëntsysteem
 • inrichten BG plan; coördinatie, voortgang per zorgperiode, evaluatie en bijsturen door
  servicebureau in Oenkerk. Korte lijnen met medewerkers in de uitvoering.
 • Evaluatie tweemaal per jaar (schriftelijk en in gesprek)
 • Tussenrapportages plannen en inrichten in overleg met regiehouders (WLZ / WMO / anders)

Onze medewerkers beschikken over diverse achtergronden en vooropleidingen. Ons werkgebied gaat van activiteitenbegeleiders tot psychologen.

Al onze medewerkers beschikken over de basisopleiding NAH en vele daarvan hebben ook hun eigen expertise m.b.t. veel voorkomende items als; traumaverwerking, omgaan met verlies, NAH & psychiatrie, NAH & epilepsie, relatie,- en systeem begeleiding, etc.

Vanuit ons centrale servicebureau organiseren we scholingen, cursussen, workshops, voorlichtingen en bieden / ondersteunen we nader onderzoek na NAH. Eveneens lopen we mee in een wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Maastricht, per 01-01-2020 voeren we een aanvullende werkwijze in op ons bestaande concept, de VZK Methode.
Onze zorgverleners zijn reeds getraind door onze supervisor (GZ psycholoog / NAH specialist) Arno Prinsen. Overige NAH inhoudelijke opleidingen worden verzorgt door Hans van Dam (docent en consulent NAH).

NAH Zorg staat ingeschreven in het register van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies