NAH Zorg

Begeleiding

Begeleiding op maat.

 • Persoonlijk begeleidingsplan
 • Op grond van uw hulpvraag wordt een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld.
 • Persoonlijke NAH Zorg-coach
 • Iedere cliënt krijgt een NAH gecertificeerde coach toegewezen.
 • Begeleiding thuis
 • De coach begeleidt de cliënt en gezinsleden vanuit de thuissituatie op álle leefgebieden.
 • Specifieke deskundigheid
 • Bij complexe zorgvragen heeft NAH Zorg de beschikking over specifieke deskundigheid, zie ook: stap voor stap.
 • Levensloopbegeleiding
 • De vraag van mensen met NAH verandert in de loop van de tijd.
  NAH Zorg is gewend u te begeleiden in alle levensfasen.
NAH Zorg staat ingeschreven in het register van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).