NAH Zorg

Theo Kremer als katalysator in het proces van rehabilitatie van slachtoffers

Als voorzitter van de Federatie Slachtofferorganisaties (FSO) leerde ik Theo in 2009 kennen op een PIV congres in Orpheus, Apeldoorn. We kwamen met elkaar in gesprek over jonge slachtoffers en   pro-actief schaderegelen. We waren het op dossierniveau niet altijd met elkaar eens, maar bleken elkaar wel te vinden in de gedachte dat het belangrijk was om de patiënt te ontlabelen en te zien     als een mens met mogelijkheden.

Daarna overlegden wij als FSO met hem als directeur van het PIV. We spraken over de aanwezige afstand tussen slachtoffers en verzekeraars. Hij bleek niet een ‘tegenpartij’ te zijn, maar een wederpartij, gericht op het aangaan van een dialoog. Het vertrouwen was aanwezig voor periodiek overleg. Hij was er voorstander van dat wij als FSO als ervaringsdeskundige partij partner werden van De Letselschade Raad.

Aleid Wolfsen (vz. Platformoverleg De Letselschade Raad) ondersteunde vervolgens het plan van de FSO om een Denktank op te richten over de problematiek van de schadeafhandeling voor slachtoffers, bestaande uit PIV (in de persoon van Theo Kremer), Slachtofferhulp, ANWB en FSO-NAH Zorg onder voorzitterschap van De Letselschade Raad.

Na terugkomst van een bijeenkomst van de Europese Federatie van Verkeersslachtoffers (FEVR) in 2014 gaf ik op een Denktankbijeenkomst een presentatie over de ‘Victim Package’ van Eurocommissaris Viviane Reding, een handleiding voor de EU lidstaten: hoe om te gaan met letselslachtoffers.
Theo Kremer vatte mijn betoog samen in twee keywords: ‘vroeg en hoog’. Vroege interventie bij de slachtoffers om verder verlies van levenskwaliteit te voorkomen en hoog: bij medisch adviseurs van verzekeraars/advocaten inzicht bevorderen in het belang van vroege diagnostiek en het inzetten van adequate specifieke zorg voor behoud en bevorderen van de kwaliteit van leven van slachtoffers.

Deze input leidde tot de oprichting van de projectgroep (waarvan ook Theo deel uitmaakt) ‘Naar een betere behandeling van traumatische Niet Aangeboren Hersenletsel’ voor het ontwikkelen van richtlijnen voor de hele letselschadebranche.

In oktober 2014 organiseerde de FSO samen met het PIV in Amersfoort het congres ‘De Weg naar Herstel’. Dit congres was de aftrap voor de nieuwe trend van Herstelgerichte Dienstverlening.

We zijn Theo dankbaar voor zijn inspanningen om de mens centraal te stellen als hij slachtoffer is van een ongeluk. Alleen dan is rehabilitatie mogelijk.

We zullen zijn warme persoonlijkheid en co-creatieve inzet voor het centraal stellen van de méns in de schadeafhandeling missen,

Namens het FSO-bestuur,

Wiebe de Boer.

NAH Zorg staat ingeschreven in het register van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies