NAH Zorg

Doorbraak in behandeling voor mensen met traumatisch hersenletsel

https://www.nahzorg.nl/wp-content/uploads/2017/09/Nahzorg-Conferentie-023.jpg

Conferentie ‘Rehabilitatie verkeersslachtoffers’ NAH Zorg en Europese Federatie Verkeersslachtoffers (FEVR)

22 september 2017, Leeuwarden

Voor mensen die door een ongeval traumatisch hersenletsel hebben opgelopen, naar schatting zo’n 85.000 mensen per jaar, is er goed nieuws. Velen verkeren in onzekerheid over hun toekomst, door het ontbreken van een duidelijke diagnose. Ook hebben ze geen beeld van hun resterende mogelijkheden. Daar komt nu verandering in.

Er zijn mogelijkheden om medische kennis over Minimal Traumatic Brain Damage (MTBI), nieuwe beeldvormende onderzoekstechnieken en specifieke behandelingen te combineren. Daardoor kan de schade voor de getroffene worden beperkt en herstel en behoud van de kwaliteit van leven worden bevorderd.

Deze integrale aanpak is vandaag op de Conferentie Rehabilitatie Verkeersslachtoffers in het Provinciehuis in Leeuwarden aangedragen door vele deskundigen, onder wie de volgende:

Klaas Pieter Koopmans, nucleair geneeskundige Martiniziekenhuis Groningen, zet neuro-imaging in om een diagnose te stellen en een prognose te maken van de resterende mogelijkheden voor mensen met traumatisch hersenletsel. Daarmee ligt er een fundament voor een realistisch toekomstperspectief.

Albert Zwart, directeur U-Diagnostisch (Huisartslab, Utrecht) kan de complicaties van traumatisch hersenletsel herkennen en door adequate behandeling verminderen. Daarbij gaat het over zogeheten progressieve neuro-degeneratieve ziektes als epilepsie, dementie en tumoren. Dit betekent dat er kan worden gewerkt aan herstel en behoud van de kwaliteit van leven voor mensen met traumatisch hersenletsel.

Arno Prinsen, GZ-psycholoog gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met hersenletsel, pleit voor gespecialiseerde praktijkbegeleiding om met alle betrokkenen in een open trialoog tot maatwerk komen. Want elk mens is uniek en elk hersenletsel anders.

Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus School of Law, onderstreepte hoe belangrijk het is voor de getroffene om erkenning te krijgen, in de vorm van een juiste medische status en een eerlijke vaststelling van de impact van het ongeval. Want pas dan kan die persoon beginnen om zijn of haar leven opnieuw vorm te geven.

De gelegenheid om hier te zijn en te zien hoe deskundigen op diverse gebieden het welzijn van mensen met hersenletsel kunnen verbeteren, en om te leren over nieuwe benaderingen en praktijken waar in andere landen mee wordt gewerkt maar die misschien ook in ons land kunnen worden toegepast sprak mij vandaag het meeste aan.

Kristina Zorko (Slovenië)

Begin van rehabilitatie

Aan het slot van de conferentie concludeerde Wiebe de Boer, initiatiefnemer Road Victims Revival en voorzitter van Stichting NAH Zorg, dat er een grote stap is gemaakt in het herstel van de menselijke waardigheid. “Een duidelijke diagnose en een duidelijker beeld van de toekomst scheppen ruimte om het leven opnieuw op te pakken. Daarmee kan hun rehabilitatie beginnen.”

De integrale aanpak wordt in praktijk gebracht door de digitale helpdesk Hoofdletsel.nl, een initiatief van Hoofdletsel Hulp. Getroffenen, naasten en professionals kunnen hier terecht met vragen over diagnostiek en rehabilitatie. De helpdesk verwijst mensen ook door naar gespecialiseerde ketenpartners, zoals medisch specialisten, letselschadespecialisten en gespecialiseerde begeleiders. In januari 2018 vindt de kick-off hiervan plaats in het Martiniziekenhuis in Groningen.

De conferentie werd georganiseerd door NAH Zorg, als opmaat naar de aansluitende jaarvergadering van de Europese Federatie Verkeersslachtoffers (FEVR). De provincie Fryslân en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF) hebben de conferentie mogelijk gemaakt.

NAH Zorg staat ingeschreven in het register van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies