NAH Zorg

Coronavirus update

Het coronavirus (COVID-19) heeft zich in Europa verspreid en is inmiddels ook in Nederland actief. NAH Zorg handelt volgens de actuele richtlijnen van het RIVM ten aanzien van voorzorgsmaatregelen en behandeling.

Naast de mail die we via onze zorgcoördinator verspreiden kunt u voor de basis afspraken terugvallen op dit document. Zijn er vragen of loopt u tegen situaties aan die niet- of onvoldoende staan beschreven? Trek dan bij het servicebureau van NAH Zorg aan de bel. Wij zijn bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 058-2563839 (met voicemail) en daarnaast per mail info@nahzorg.nl.

Onderdelen
1) NAH Zorg servicebureau
2) Cliëntzorg
3) Zorgverleners
4) Extra taken
5) Tot slot en verwijzingen

1) NAH Zorg servicebureau

Ons servicebureau zal een belangrijke centrale functie hebben in de organisatie, ons personeel op kantoor krijgt de mogelijkheid om vanuit huis te kunnen werken en we creëren een rooster waarin we om elkaar heen werken op kantoor. Dit om de risico’s rond virus-overdracht te beperken.

Vanuit het servicebureau wordt via alle actieve zorgverleners een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken rondom onze (veelal) kwetsbare cliëntsituaties. Het totaaloverzicht is bij iedere medewerker van het servicebureau bekend.

2) Cliëntzorg

Vooralsnog zetten we de ambulante zorg in zoals die is vastgelegd in de beschikking. Van alle cliënten wordt de situatie door de betrokken zorgverleners in beeld gebracht en gehouden, we doen dit steeds aan de hand van 4 vragen / checkpoints; is er contact geweest tussen zorgverlener en cliënt + datum? | hoe is de situatie van cliënt en naasten? | wat is er nodig? | hoe vervolgen we de begeleiding / wat spreken we af?

We houden een korte lijn en bij cliënten die kiezen voor begeleiding op afstand (dus telefonisch / app / beeldbellen / Facetime / etc. ) spreken we af dat er om de 3 dagen contactmomenten worden ingezet. Omdat we in ca. 80% van de situaties al werken met duo-coaching vragen we deze taken onderling te verdelen.

3) Zorgverleners

Gezondheid gaat boven alles, dus kijk ook kritisch naar eigen klachten, gevoel en situatie.
Mocht u klachten hebben hou dan de voorschriften aan van de RIVM (www.rivm.nl) of overleg met een medewerker van het servicebureau.
Mocht het niet mogelijk zijn om cliënten thuis te bezoeken vanuit hen of eigen situatie / klachten dan creëren we samen een alternatief.

4) Extra taken / afwijkende behoeftes en vragen

De kans is groot dat cliënten u en ons aanklampen met vragen die buiten onze begeleidingsinzet vallen. Vanwege de kwetsbaarheid van onze doelgroep en de onzekerheid die een weerslag zal hebben op het functioneren, willen we hier soepel mee omgaan.
Wat praktische handelingen, een boodschapje, bijkomende regelzaken, hygiëne maatregelen uitleg en hulp, zijn een aantal van de zaken die we verwachten aan te treffen.
Bij twijfel over een afwijkende vraag / behoefte, trek aan de bel voor ruggenspraak met het servicebureau.

5) Tot slot

Vanuit NAH Zorg doen wij ons best iedereen in deze spannende periode zo goed mogelijk bij te staan. We vragen aan alle betrokken professionals om zorgvuldig met de voorgeschreven richtlijnen van RIVM om te gaan en dagelijks tweemaal uw mailbox te checken op updates vanuit ons servicebureau. Let op elkaar en constateer je verschijnselen bij cliënt, collega of andere mensen om je heen, handel dan en onderneem actie.

NAH Zorg staat ingeschreven in het register van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies