NAH Zorg

Conferentie ‘Rehabilitatie verkeersslachtoffers’

NAH Zorg en Europese Federatie Verkeersslachtoffers (FEVR)

22 september 2017 – 10.30 – 15.30 uur – Leeuwarden

Graag nodigen we u als expert, arbeidsdeskundige, medisch adviseur, letselschadeprofessional, ervaringsdeskundige (verkeersslachtoffer of naaste), zorg,- hulpverlener of belangstellende uit voor de  conferentie ‘Rehabilitatie verkeersslachtoffers’ op 22 september in Leeuwarden. Deze conferentie wordt georganiseerd door NAH Zorg, als opmaat naar de aansluitende jaarvergadering van de Europese Federatie Verkeersslachtoffers (FEVR). De provincie Fryslân treedt op als gastvrouw.

Verkeersslachtoffers met traumatisch hersenletsel hebben recht op een snellere en rechtvaardige juridische afhandeling van de letselschade én een juiste medische diagnose en behandeling. Daarbij gaat het ten diepste om herstel van de menselijke waardigheid (rehabilitatie). Tijdens de conferentie dragen deskundigen elementen aan voor een humane en concrete aanpak. Deze better practice wordt in Noord-Nederland al grotendeels toegepast.

Aantal verkeersslachtoffers stijgt weer

Het aantal verkeersongelukken is sinds 2015 weer aan het stijgen. In 2016 vielen er 629 doden. Het aantal verkeersgewonden wordt niet geregistreerd, maar naar schatting lopen jaarlijks zo’n 85.000 mensen traumatisch hersenletsel op door een verkeersongeval. Uit onderzoek van het UMCG blijkt dat een op de drie mensen met licht hersenletsel zes maanden na het ongeval het werk en andere activiteiten niet op het oude niveau heeft kunnen hervatten, vanwege hoofdpijnklachten en concentratie- en geheugenproblemen. Omdat een eenduidige diagnose vaak ontbreekt, verkeren mensen in een medisch en juridisch niemandsland. De Letselschade Raad werkt momenteel aan een Handreiking Traumatisch hersenletsel en letselschadebehandeling.

Sprekers zijn:

 • Peter van der Knaap, directeur van het SWOV, presenteert tijdens de conferentie de jongste cijfers over verkeersongevallen, verkeersdoden en –gewonden.
 • Deborah Lauria, directeur Letselschade Raad licht de voortgang van de Handreiking Traumatisch hersenletsel en letselschadebehandeling toe.

Eenduidige diagnose en specifieke begeleiding

De medische en technische mogelijkheden om een eenduidige diagnose te stellen, kunnen veel beter worden benut. Door middel van een neuropsychologisch onderzoek en een PET/CT-scan in combinatie met een functionele MRI kan hersenschade zichtbaar worden gemaakt die via een traditionele MRI-scan niet te zien is. Deze aanpak wordt sinds deze zomer aangeboden door het Martiniziekenhuis in Groningen. Daarnaast kunnen een inhoudelijk begeleidingsadvies (dialoog-gestuurd) en een advies voor voeding(supplementen) het herstel en functioneren bevorderen.

Sprekers zijn:

 • Kitty Jurrius, associate lector bij Windesheim Flevoland, doet onderzoek naar de zorg aan en ondersteuning van mensen met traumatisch hersenletsel.
 • Jelte Hoving, internist en nucleaire geneeskundige (n.p.) en medisch adviseur bij NAH Zorg, pleit voor toepassing van nucleaire beeldvormende diagnostiek bij traumatisch hersenletsel,
 • Klaas Koopmans, nucleair geneeskundige Martiniziekenhuis Groningen, doet verslag van deze diagnosemethodiek die sinds deze zomer in het Martiniziekenhuis wordt toegepast.
 • Arno Prinsen is GZ-psycholoog en docent, gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met hersenletsel. Hij pleit vanuit zijn kennis en ervaring voor dialoog-gestuurde begeleiding.
 • Albert Zwart, directeur U-Diagnostics (Huisartslab) licht een bloedonderzoek-methode toe die wordt ingezet om te kijken welke effecten voedingsmiddelen hebben om mensen met hersenletsel te ondersteunen in hun herstel en functioneren.
 • John Stoop, hoogleraar ongevallenanalyse en verkeersveiligheid en forensisch wetenschapper, geeft antwoord op de vraag of het mogelijk is om de causaliteit tussen een ongeval en letselschade objectief vast te stellen en of dit protocol bindend kan zijn voor het bepalen van letselschade.
 • Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus School of Law, beschouwt vanuit de privaatrechtelijke invalshoek wat er nodig en mogelijk is om verkeersslachtoffers met traumatisch hersenletsel op een rechtvaardige manier te behandelen.

Rehabilitatie als doel

Mensen met traumatisch hersenletsel hebben recht op herstel van hun menselijke waardigheid. Naast een eenduidige diagnose en een rechtvaardige schadevaststelling, vraagt dit ook specifieke begeleiding. De FEVR wil deze better practice-aanpak onder de aandacht brengen van de Eurocommissaris voor Transport. Het Europees Parlement heeft in 2013 een resolutie aangenomen waarin staat dat verkeersslachtoffers recht hebben op specifieke, professionele hulp. Die belofte moet nu concrete invulling krijgen. In Nederland werkt De Letselschade Raad momenteel aan de Handreiking Traumatisch hersenletsel en letselschadebehandeling. Ook daarvoor kan deze better practice van betekenis zijn.

Slotsprekers zijn:

 • Jeannot Mersch, president FEVR, vat de dag samen in een voorstel voor een nieuwe, Europese aanpak. In 2013 heeft het Europese Parlement een resolutie aangenomen waarin staat dat in alle EU-landen regionale steunpunten moeten komen waar mensen met traumatisch hersenletsel informatie en specifieke professionele hulp krijgen om de kwaliteit van leven zo snel mogelijk te verbeteren. Dat was Victim Package 1.0. Het is nu tijd voor Victim Package 2.0. De FEVR gaat hierover in gesprek met Violeta Bulc, EU-commissaris Transport en de Commissieleden van Justitie en Gezondheid.
 • Wiebe de Boer, voorzitter NAH Zorg, geeft een resumé van de dag, toegepast voor Noord-Nederland. Ook presenteert hij de helpdesk Hoofdletsel.nl die mensen met traumatisch hersenletsel informatie geeft en begeleidt bij doorverwijzing. De helpdesk is ontstaan vanuit de praktijk van NAH Zorg, waar veel mensen met hoofdletsel en blijvende klachten zich melden. NAH Zorg pleit voor toepassing van de aanpak die tijdens de conferentie wordt aangedragen. Deze better practice kan ook een bouwsteen zijn voor de Handreiking Traumatisch hersenletsel en letselschadebehandeling waar de Letselschade Raad momenteel aan werkt.

Tijdens de conferentie is er een muzikaal optreden van een jonge lotgenoot met traumatisch hersenletsel. Zij speelt “The New World” (Antonin Dvorak) op hobo.
U bent van harte welkom om aan de conferentie deel te nemen. Meldt u zich wel vooraf aan.
Voor buitenlandse bezoekers worden de toespraken in het Engels vertaald.

Met vriendelijke groet,

Wiebe de Boer, voorzitter NAH Zorg,
mede namens Jeannot Mersch, President FEVR en Sietske Poepjes, verkeersgedeputeerde provincie Fryslân en Sipke van der Meulen, secretaris Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF)

Datum en tijd:
22 september 2017, 10:30 – 15:30 uur

Locatie:
Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden. Plan route

Opgave:
Aanmelden is niet meer mogelijk.

NAH Zorg staat ingeschreven in het register van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies