NAH Zorg

Wat is NAH?

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Landelijk is voor NAH de volgende definitie gekozen: “Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewezen zijn op hulpverlening”.

 • Hersenletsel kan verschillende oorzaken hebben. Bij traumatisch hersenletsel is er sprake van een uitwendige oorzaak. Het hersenletsel wordt acuut veroorzaakt door geweld van buitenaf. Niet traumatisch hersenletsel heeft een inwendige oorzaak.
 • Het is niet ontstaan voor, rond, tijdens of vanwege de geboorte.
 • Iemand die hersenletsel oploopt ziet zijn/haar leven van de ene op de andere dag veranderen. De herinnering aan hoe het vroeger was die blijft. Dat maakt dat de cliënt en zijn omgeving de toestand na het letsel voortdurend zullen vergelijken met hoe het voordien was.
 • De gevolgen van hersenletsel kunnen zeer divers zijn. In de acute fase bewustzijnsverlies of bewustzijnsvermindering. Later stoornissen in lichamelijk, cognitief, emotioneel, sociaal en gedragsmatig functioneren waardoor ernstige belemmeringen in participatie ontstaan. Deze participatiebelemmeringen bepalen voor een groot deel de hulpvraag en zijn richtlijn voor het hulpaanbod.
 • Het letsel kan tijdelijk of definitief zijn; het kan zich ook uitbreiden (bijv in geval van tumoren).
 • Afhankelijk van de leeftijd waarop het letsel plaatsvond, hebben cliënten een regulier scholings-, arbeids en maatschappelijk traject doorlopen.
 • Er is sprake van een onomkeerbare breuk in de levenslijn dat wil zeggen dat de cliënt en zijn omgeving door het letsel in het als vanouds voortzetten van het leven belemmerd worden.

Oorzaken van hersenletsel

Aandoeningen die hersenletsel kunnen veroorzaken

Bij de volgende trauma’s of aandoeningen moet gedacht worden aan hersenletsel:

 • Als van buiten af een kracht tegen het hoofd wordt uitgeoefend waarbij soms sprake is van schedelletsel maar vaak ook niet bijvoorbeeld door vallen, aanrijdingen, groot voorwerp tegen het hoofd, slagen tegen het hoofd zoals bij een misdrijf, mishandeling of sport
 • Als voorwerpen van buiten af de hersenen binnendringen; hierbij is altijd sprake van schedelletsel (kogels, steekwapen, ijzeren voorwerpen bij een ongeval)
 • Bloedvatstoornissen in de hersenen
 • Infecties zoals encephalitis
 • Tumor (door de tumor zelf of door de behandeling)
 • Vergiftiging (brand, bepaalde medicatie, alcohol- of drugsgebruik, roken)
 • Andere ziektes die leiden tot beschadiging in de hersenen zoals Alzheimer, Parkinson, Creutzfeldt-Jacob of M.S.
 • Zuurstofgebrek bijvoorbeeld bij hartstilstand, ademstilstand, bijna-verdrinking, ophanging of rookvergiftiging
 • Epilepsie als restverschijnsel van een vorm van hersenletsel of als oorzaak van hersenletsel
 • Waterhoofd als complicatie van een letsel, ontsteking of tumor.

Bron: Prismant in opdracht van de SHON, oktober 2004

NAH Zorg staat ingeschreven in het register van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies