Wat is niet-aangeboren hersenletsel?

Niet-aangeboren hersenletsel, ook wel NAH genoemd, is een veelvoorkomende term. Maar wat is NAH en wat houdt het in?

  • Kennis
Gepubliceerd op 5 mei 2022
Icoon kennis

De definitie van Niet Aangeboren Hersenletsel luidt als volgt:

‘Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewezen zijn op hulpverlening’.

Binnen NAH Zorg wordt zorg aangeboden voor mensen met NAH. De afkorting NAH staat dus voor Niet Aangeboren Hersenletsel en dit betreft hersenletsel dat optreedt rond of na de geboorte.
In Nederland zijn er in totaal zo rond de 650.000 mensen die direct te maken hebben met de gevolgen van NAH.

Een grove indeling die vooral iets zegt over de toedracht is traumatisch en niet-traumatisch hersenletsel.

Traumatisch hersenletsel

Bij traumatisch hersenletsel zijn invloeden van buitenaf de oorzaak van het letsel.
Voorbeelden daarvan zijn: een (verkeers-) ongeval, val of geweld. Een klap tegen het hoofd is de oorzaak van de beschadiging van de hersenen, hierbij kan ook de schedel beschadigd zijn.

Voorbeelden van soorten hersenletsel die op kunnen treden na een trauma zijn:

  • Hersenkneuzing (contusio cerebri)
  • Hersenschudding (commotio cerebri)
  • Hersenbloeding
  • Hersenoedeem

Niet-traumatisch hersenletsel

Bij niet-traumatisch hersenletsel wordt bedoeld dat een proces of aandoening dat binnen / vanuit het lichaam ontstaat, de oorzaak is.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Beroerte / CVA: dat staat voor een herseninfarct, een hersenbloeding of TIA
  • Degeneratieve hersenziekten (zoals ziekte van Parkinson, Huntington, MS, ALS en diverse vormen van Dementie)
  • Infectie en ontsteking (zoals Meningitis en Encefalitis), zuurstofgebrek, tumor- en cystegroei.
  • Vergiftiging (door bijvoorbeeld alcohol, drugs, medicatie, oplosmiddelen, etc.)
  • Metabole ziekten / stofwisselingziekten (bijvoorbeeld ziekte van Batten, Leigh, Canavan, MLD en Cerebrale ALD)
8.6
Cliënten beoordelen onze zorg met een 8.6!
Cliënt en NAH Zorg begeleider

Heb je vragen over niet-aangeboren hersenletsel, de vormen en/of de oorzaken?

Ondersteuning bij hersenletsel Voor mantelzorgers en naasten